Geef uw projecten
nieuwe vooruitzichten

Investeringskrediet

I. Doelgroep: vrije beroepen, zelfstandigen en vennootschappen (omzet < 4.000.000€)

II. 5 soorten investeringskredieten:


1. Investeringskrediet
Investering op middellange en lange termijn (van 3 tot 20 jaar) met als doel de aankoop of vervanging van materiële vaste activa om de productiecapaciteit en/of productiviteit van de onderneming te behouden of vervangen. Het bedrag van de lening ligt tussen 20.000€ en 500.000 € voor roerende goederen en 2.000.000 € voor onroerende goederen.

2. Businesskrediet
Investering op middellange termijn met als doel te investeren om de activiteit uit te breiden, maar wel voor de allerkleinste aankopen (rollend materieel, uitbreiding van de stock) van 5.000€ tot 99.999€. De maximale duur voor dit krediet bedraagt 7 jaar. De terugbetaling gebeurt op basis van constante maandelijkse afbetalingen met een vaste rentevoet.

3. Kaskrediet
De toelating van de bank te debiteren van de zichtrekening voor de activiteit van de ontlener en dit tot een bepaald bedrag. Een bedrag van 5.000€ tot 150.000€. De waarborgen die voor dit soort kredieten genomen worden, variëren volgens het profiel van de ontlener, zijn relatie met de bank, de groei van de laatste jaren, maar ook volgens het gevraagde bedrag.

4. Projectkrediet
Investering (vanaf 20.000€) in een bouw- of renovatieproject en de omzet van de verkoop zal het mogelijk maken het gevraagde krediet af te lossen. Dit soort overbruggings-/projectkrediet is voornamelijk voorbehouden voor professionele gebruikers. Opgelet, de bank zal geen enkel project aanvaarden waarop de wet Breyne van toepassing is. De duur van dit krediet loopt van 3 tot 24 maand met een mogelijkheid tot verlenging van twee maal 12 maand.

5. Bankgarantie
Krediet waarmee de bank de goede afloop van contractuele verplichtingen van de klant ten opzichte van een derde (begunstigde van de garantie) verzekert. De bank zal uitsluitend een garantie aanvaarden als de klant bij haar gekend is en over een goed profiel beschikt. Als de klant nieuw is voor de bank aanvaarden wij alleen maar een bankgarantie als deze klant een professioneel krediet afsluit voor deze garantie.

Simuleer uw hypotecaire lening

Gewenste hoeveelheid
Tijdsduur maanden