Een lening waar
echt alles in zit

Kosten

De notariskosten:Deze worden steeds berekend op basis van de aankoopprijs. De kosten voor de aankoop van grond of onroerend goed zijn als volgt samengesteld

Berekent de notariskosten

  • Registratierechten
  • Honoraria en voorschotten van de notaris
  • De wettelijke kosten die verbonden zijn aan de hypothecaire inschrijving


Expertise: Als een goed in waarborg gegeven wordt, moet de waarde ervan bepaald worden. Deze opdracht zal toevertrouwd worden aan een door de financiële instelling erkende expert.

Simuleer uw hypotecaire lening

Gewenste hoeveelheid
Tijdsduur maanden