De beste rentes
op de markt

Aflossing

Definitie: Het betreft een krediet op lange termijn, deze formule is onontbeerlijk bij de aankoop van een stuk grond of onroerend goed, als u gaat bouwen of een woning gaat renoveren, of voor de financiering van ieder ander privé-project, zoals de betaling van successierechten, enz.

De aflossing

Lening met vaste rentevoet: Elke maand betaalt u een vast bedrag. Zo betaalt u regelmatig een deel van het geleende kapitaal en de intresten berekend op het openstaande kapitaal terug. Bij dit soort leningen bent u beschermd tegen stijgingen van de rentevoeten op de markt gedurende de looptijd van uw krediet.

Lening met variabele rentevoet: Een hypothecaire lening met variabele rentevoet geeft u een interessantere rentevoet dan een lening met vaste rentevoet. Samengevat, als de rentevoeten dalen zal uw maandelijkse afbetaling eveneens dalen. De herziening van de rentevoet kan jaarlijks, 3-,5-jaarlijkse, enz. gebeuren.

De verschillende terugbetalingsformules hebben allebei hun voordelen. Samen met onze medewerkers kunt u de oplossing zoeken die het beste bij u past.

Simuleer uw hypotecaire lening

Gewenste hoeveelheid
Tijdsduur maanden